Essays about: "Jämtland"

Showing result 1 - 5 of 124 essays containing the word Jämtland.

 1. 1. SPORTS AND OUTDOOR EVENTS AND IMMIGRANTS’ SOCIAL INTEGRATION : A CASE OF NEWCOMERS IN JÄMTLAND, SWEDEN

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Parisa Setoodegan; [2021]
  Keywords : Social integration; sports and outdoor events; immigrants; newcomers; Jämtland County;

  Abstract : Immigrant-receiving societies emphasize the need for immigrants to integrate intomainstream life. In Sweden, this trend has manifested itself in integration policies. READ MORE

 2. 2. Spatial patterns of zooplankton communities In Swedish mountain and boreal lakes.

  University essay from

  Author : Juan Manuel de la Quintana; [2020]
  Keywords : Lake; zooplankton; phytoplankton; DOC and DIN:TP.;

  Abstract :     Zooplankton is crucial for lake ecosystems as it is an important component in most of the food webs of these ecosystems. However, environmental changes have caused reductions in ecosystems nutrients and stoichiometry, which directly affects phytoplankton’s development and quality. READ MORE

 3. 3. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE

 4. 4. An evaluation of the potential to use drone deliveries as last-mile logistics : In Jämtland

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Wout Desloovere; [2020]
  Keywords : Lista:Last-mile logistics; Drone UAV Deliery;

  Abstract : The purpose of this thesis is to investigate the potential of delivery drones to contribute to the logistic network (specifically the last-mile), while reducing the environmental impact, in the region of Jämtland, Sweden. This is done by making a current technological overview of delivery drones. READ MORE

 5. 5. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE