Essays about: "Järnväg"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the word Järnväg.

 1. 1. A Digital Test Bench for Pneumatic Brakes

  University essay from KTH/Spårfordon

  Author : Bastian Schick; [2021]
  Keywords : Compressed air brake; Freight train; Modular simulation; Pneumatics; Railways; System modelling; Tryckluftsbroms; Godståg; Modulär Simulering; Pneumatik; Järnväg; Systemmodellering;

  Abstract : This master’s thesis covers the structuring and implementation of a digital testbench for the air brake system of freight trains. The test bench will serveto further improve the existing brake models at Transrail Sweden AB. Theseare used for the optimised calculation of train speed profiles by the DriverAdvisory System CATO. READ MORE

 2. 2. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elina Bertne; [2021]
  Keywords : sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Abstract : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. READ MORE

 3. 3. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Karlsson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; platsidentitet; kulturhistoria; Lokstallarna; järnväg; industripark; ruderatmark; karaktär; atmosfär; ekologi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Maglev deployment in winter climate

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Axel Thorstrand; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : As of year 2020, maglev train systems are not in service in areas with harsh winter climate. Compared to conventional railway, the technology is relatively new and untested in conditions of low temperatures, icing and snow. READ MORE

 5. 5. Infrastrukturens framfart i rekreations- och friluftslivslandskapet : förutsättningar och potential för rekreations- och friluftslivsvärden i infrastrukturprojekt inom transportsektorn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Smedbro; [2020]
  Keywords : friluftsliv; rekreation; infrastrukturprojekt; järnväg; väg; höghastighetståg; juridiska förutsättningar; potential; förutsättningar;

  Abstract : I takt med att samhället expanderar så sker utbyggnad av vårt infrastrukturnät. Sverige står inför stora infrastruktursatsningar, inom bland annat järnväg, som inte varit aktuellt på 150 år. Transportinfrastruktur med dess anläggningar innebär stor påverkan på landskapet. READ MORE