Essays about: "Jacob Florhed"

Found 1 essay containing the words Jacob Florhed.

  1. 1. Behemoth of the High North : Framing of the Arctic Challenges in Russian News Media

    University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

    Author : Daniel Johansson; Jacob Florhed; [2019]
    Keywords : Arctic; climate change; framing analysis; geopolitics; news media; Russia; Arktis; klimatförändringar; framinganalys; geopolitik; nyhetsmedia; Ryssland;

    Abstract : Klimatförändringarnasägs vara den viktigaste drivkraften för de geostrategiska förändringarna som äger rum i Arktis. Uppvärmningen av regionen medför ett antal betydande geopolitiska effekter. När det gäller dessa nya omständigheter betraktas Ryssland som en nyckelaktör. READ MORE