Essays about: "Jacob Tønnesen"

Found 1 essay containing the words Jacob Tønnesen.

  1. 1. Attaching Meaning to Chinese Characters : A retrieval practice study of learners with no knowledge of Chinese

    University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Author : Jacob Tønnesen; [2019]
    Keywords : Mandarin Chinese; second language learning; thetesting effect; mandarin kinesiska; andraspråksinlärning; the testing effect;

    Abstract : En ökad efterfrågan på talare av mandarin kinesiska (hädanefterkinesiska) i väst har lett till ett ökat behov av högkvalitetsundervisning i kinesiska. I den här undersökningen studerade 24 svenska modersmålstalare utan tidigare kinesisk språkerfarenhet 60 svenska ord i kombination med deras kinesiska motsvarighet. READ MORE