Essays about: "Jakob Attin"

Found 1 essay containing the words Jakob Attin.

  1. 1. Tooth loss: The Impact on the Quality of Life for patients visiting Kantipur Dental College and Hospital, Kathmandu, Nepal

    University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

    Author : Jonas Alfredsson; Jakob Attin; [2017]
    Keywords : OHIP; OHIP-14; OHRQoL; Oral health; tooth loss; Nepal; Kathmandu; Impact;

    Abstract : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur tandförlust påverkar den orala hälsorelaterade livskvalitén genom ett OHIP-14 fråge-formulär samt ytterligare konstruerade frågor, bland patienter som besöker Kantipur Dental College and Hospital (KDCH) i Katmandu, Nepal. Material och metod Data erhölls från ett frågeformulär baserat på OHIP-14, kompletterande frågor och klinisk undersökning. READ MORE