Essays about: "Japan"

Showing result 1 - 5 of 481 essays containing the word Japan.

 1. 1. An analysis of wago/kango predominance in Swedish students’ Japanese vocabulary

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Marcus Burman; [2020-06-16]
  Keywords : japanska; Sino-Japanese words; Kango; Wago; Japanese; Translation task;

  Abstract : The aim of this thesis is to evaluate the lexical type predominance betweenJapanese-based wago and Chinese-based kango within the vocabulary of Swedishlearners of Japanese, comparing those who have studied in Japan and those whohave not. The translation task was structured to ask participants to fill in suitabletranslations in the blank for the pronunciation of Japanese words based on themeaning of a corresponding Swedish word. READ MORE

 2. 2. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 3. 3. Maglev deployment in winter climate

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Axel Thorstrand; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : As of year 2020, maglev train systems are not in service in areas with harsh winter climate. Compared to conventional railway, the technology is relatively new and untested in conditions of low temperatures, icing and snow. READ MORE

 4. 4. How will Countries like Sweden Benefit or Suffer from a Minimum Wage?

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Anton Law; Azeez Shittu; [2020]
  Keywords : Minimum Wage; Sweden; Germany; Hungary; Lithuania; Japan; Singapore; Hong Kong;

  Abstract : Recently the European Union proposed a “Fair minimum wage initiative”. The proposal is to create a common framework across the EU 28 member countries. However, the Nordic countries have rejected the proposal. We investigate this issue through a literature review. READ MORE

 5. 5. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Keywords : skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Abstract : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. READ MORE