Essays about: "Japanese knotweed"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Japanese knotweed.

 1. 1. Japanese Knotweed as an alternative material

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Beata Salonen Ripa; [2021]
  Keywords : Japanese knotweed; Reynoutria japonica; Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; invasive species; alternative material; eco friendly material; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Japanese knotweed, or Parkslide in Swedish, is considered one of the world’s most invasive species. The aim of this project was to explore and investigate the possibility of utilizing this alternative material, and by doing so, help restrict and limit the expansion of the plant. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 3. 3. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 4. 4. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 5. 5. Japanese knotweed: the "nightmare plant" haunting Scania

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Mikael Ståhlberg; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Invasive alien species (IAS) are one of the most important direct drivers of biodiversity loss and changes in ecosystem services. Over the last 20 years IAS are estimated to have cost the EU at least 12 billion euro per year. These costs continue to increase. READ MORE