Essays about: "Jean-claude Nzobonimpa"

Found 1 essay containing the words Jean-claude Nzobonimpa.

  1. 1. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
    Keywords : Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

    Abstract : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. READ MORE