Essays about: "Jennie Degerman"

Found 1 essay containing the words Jennie Degerman.

  1. 1. Produktutbud av lignoser för norra Norrland

    University essay from SLU/Horticulture

    Author : Jennie Degerman; [2007]
    Keywords : lignoser; norrland; härdighet; proveniens; buskar; träd;

    Abstract : Ett begränsat utbud av växter kan antas påverka privatpersoners trädgårdsintresse negativt. För norra Norrland begränsas utbudet av lignoser till dem som har tillräcklig härdighet. Det kan dock antas att fler lignoser utöver de som säljs idag, har potential att användas i denna del av landet. READ MORE