Essays about: "Jenny Ekstam"

Found 1 essay containing the words Jenny Ekstam.

  1. 1. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Jenny Ekstam; [2019]
    Keywords : social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

    Abstract : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. READ MORE