Essays about: "Jenny Ericsson"

Found 5 essays containing the words Jenny Ericsson.

 1. 1. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; temperatur; parkering; hårdgjorda ytor; grönytefaktor;

  Abstract : Världen befinner sig i en situation där klimatkrisen är ett faktum. Koldioxidhalterna har stigit de senaste åren och de väntas fortsätta stiga även kommande år. Som en konsekvens av klimatkrisen bildas värmeöar över hårdgjorda ytor i staden. READ MORE

 2. 2. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 3. 3. Language-specific quality issues in a real world localization process

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Jenny Börjel; [2007]
  Keywords : localization; localization process; translation; linguistics; quality issues; language tool; terminology;

  Abstract : This study was made at the localization section at Sony Ericsson Mobile Communications and investigates the part of a localization process where language issues are handled. The purpose of the thesis is to investigate which main factors influence the language quality in a real world localization of a mobile phone. READ MORE

 4. 4. Internationalisation in a network based world

  University essay from Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Author : Jenny Bäckman; Charlotte Modorato-Rosta; [2005]
  Keywords : Business and economics; Supplier structure; internationalisation; network; supplier network; strategic network; Ekonomi;

  Abstract : The organisational forms of companies have undergone a transformation from a hierarchal structure towards a network based form. The network form has proven to be the best structure for the current competitive environment. READ MORE

 5. 5. Design and construction of modular event detector system

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Author : Jenny Ericsson; [2003]
  Keywords : Datorteknik; datorteknik; miljötest; Lab VIEW; avbrottsdetektion; byggsätt; modulär elektronik; Datorteknik;

  Abstract : This thesis describes the function and construction of a modular event detector system. Event detectors are used for solder joint reliability testing using electronic monitoring for short duration resistance changes during accelerated ageing and temperature cycling. Collected data is mainly used to study solder joints long-term properties. READ MORE