Essays about: "Jenny Lind"

Found 5 essays containing the words Jenny Lind.

 1. 1. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 2. 2. Lek för livet : hur leken kan uppmuntras av vår omgivning

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2014]
  Keywords : lek; lekfullt; trend; utemiljö; superkilen; Köpenhamn; happy wall; vuxenlek;

  Abstract : Lek är en erkänt viktig del i barns utveckling men det nämns sällan vad för betydelse den har för vuxna. I detta arbete har jag utgått från att lek är något att ta tillvara på och uppmuntra i livet. Jag har också utgått från att leken inte alla gånger kommer av sig självt utan att den kan behöva uppmuntras. READ MORE

 3. 3. Sustainable Selves : Shifting Paradigms within Individuals as the Core Driver to Reaching a Sustainable Society

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik

  Author : Zaida Bárcena; Jayne Bryant and Jenny Lind; [2009]
  Keywords : Sustainability; Framework for Strategic Sustainable Development; Sustainable Selves; Paradigm; Qualities; Guidebook;

  Abstract : Many people have focussed on the physical or technical aspects of what needs to change in order for us to achieve a sustainable society. These approaches have been vital in addressing major challenges facing our world. READ MORE

 4. 4. Behavioural effects of food deprivation on red junglefowl (Gallus gallus) and White Leghorn layers

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Jenny Lind; [2007]
  Keywords : fowl; chicken; hunger; food deprivation; behaviour; motivation;

  Abstract : The aim of this study was to examine how food deprivation effects food-related and other behavioural systems of red junglefowl (Gallus gallus) and the domesticated White Leghorn layers. If an animal is denied to perform their natural behaviours, like eating, sleeping or preening, the motivation for the behaviour can increase. READ MORE

 5. 5. The insulin pump for you(th)

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Author : Jenny Lind; Niclas Hedlund; Jeanette Löfberg; [2006]
  Keywords : diabetes; insulin; pump; product development; insulin; insulinpump; pump; diabetes; produktutveckling; design; diabetes mellitus;

  Abstract : Detta projekt är ett examensarbete på 15 poäng inom Innovations och Designingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet, utfört under våren 2006.Målsättningen med projektet var att hitta en form på insulinpumpen som tilltalar unga användare och dessutom minskar känslan av medicinskt hjälpmedel. READ MORE