Essays about: "Jenny Lindgren"

Found 2 essays containing the words Jenny Lindgren.

 1. 1. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Lindgren; [2019]
  Keywords : grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Abstract : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. READ MORE

 2. 2. Sveaskogs försäljning av skogsmark i Vilhelmina och Dorotea : målsättning och utfall ur ett glesbygdsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jenny Lindgren; [2013]
  Keywords : Privata skogsägare; Markförsäljningsprogrammet; intervjuer; enkät;

  Abstract : Sveaskog AB har av sin ägare svenska staten fått i uppdrag att sälja 10 % av det markinnehav man hade 2002 i syfte att stärka enskilt jord- och skogsbruk. Detta för att det förväntas bli lättare för enskilda privatpersoner att få en utkomst i glesbygden. READ MORE