Essays about: "Jenny Tjernlund"

Found 2 essays containing the words Jenny Tjernlund.

 1. 1. Grundvattenkemin tre år efter askgödsling på djupa torvmarker i Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Tjernlund; [2015]
  Keywords : ash fertilization; forested peatlands; groundwater chemistry; methyl mercury; pH; ANC; nitrate leaching;

  Abstract : Askgödsling på torvmarker kan vara ett effektivt verktyg för att: i) öka trädens tillväxt, ii) tillföra näringsämnen och iii) motverka försurning. Föreliggande studie är inriktad mot kemiska effekter på grundvattnet. Syra/bas egenskaper, lösta näringsämnen, löst organiskt kol och halter av metylkvicksilver, studerades. READ MORE

 2. 2. Metylkvicksilver i utlopp från våtmarker : säsongsvariationer och dess orsaker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fideli Ottosson; Jenny Tjernlund; [2013]
  Keywords : kvicksilver; temperatur; organsikt material; sulfat; vattenföring;

  Abstract : Antropogen utsläpp av metylkvicksilver har i flera århundranden skett till atmosfären och vattensystem. I Sverige har ansträngningar för att minska kvicksilverutsläpp pågått sedan 1970-talet, men problem med kvicksilverförgiftad fisk kvarstår. READ MORE