Essays about: "Jenny-My Ljungqvist-Eliasson"

Found 1 essay containing the words Jenny-My Ljungqvist-Eliasson.

  1. 1. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
    Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

    Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE