Essays about: "Jens Wallén"

Found 1 essay containing the words Jens Wallén.

  1. 1. Cognitive risk in external real estate valuation

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Author : Jens Wallén; [2015]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE