Essays about: "Jerry Sundin"

Found 1 essay containing the words Jerry Sundin.

  1. 1. On visionsystems for pallet identification and positioning for autonomous warehouse vehicles

    University essay from Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Elias Olsson; Jerry Sundin; [2017]
    Keywords : kameror; bildbehandling; autonoma; truckar; undersökning; EMVA;

    Abstract : Avhandlingen genomfördes för att ge en överblick över olika kamerasystem och möjliga algoritmer för att upptäcka och positionera EUR-pallar i ett ställage. Systemen skulle användas av autonoma gaffeltruckar. READ MORE