Essays about: "Jesper Fritzson"

Found 2 essays containing the words Jesper Fritzson.

 1. 1. Can the northern root-knot nematode, Meloidogyne hapla, be controlled by the fungus Clonostachys rosea? : an experimental study

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Jesper Fritzson; [2022]
  Keywords : Biological control; ; Carrot; Clonostachys rosea; Drought; Lettuce; Meloidogyne hapla; Nematodes; Pot experiment;

  Abstract : The northern root-knot nematode, Meloidogyne hapla, is causing great economical losses to growers worldwide. There is a need for alternative control measures that are environmentally sustainable and effective against the nematode. READ MORE

 2. 2. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Jesper Fritzson; [2020]
  Keywords : rotgallnematoder; naturlig resistens; fånggröda; bekämpning; oljerättika; tagetes;

  Abstract : Växtparasitära nematoder börjar bli ett allt större problem världen över där de orsakar stora ekonomiska skador. Bekämpningen av dessa blir svårare allt eftersom kemiska bekämpningsmedel mot nematoder mer och mer globalt förbjuds på grund av dess toxiska påverkan på bland annat applicerande lantbrukare samt ekosystem runtom och i nematodinfekterade fält. READ MORE