Essays about: "Jesper Jansson"

Found 3 essays containing the words Jesper Jansson.

 1. 1. Antaganden i riskutredningar vid fysisk planering med avseende på transport av farligt gods och deras effekt på riskbilden

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Fredrik Strindberg; Jesper Svensson; [2018]
  Keywords : Risk assessment; Land-use planning; Transportation of dangerous goods; Assumptions; Societal risk; QRA; Consequence analysis; Technology and Engineering;

  Abstract : Risk assessments regarding transportation of dangerous goods are a vital part of land-use planning. This is regulated by laws and regulations to ensure that risk levels are acceptable. Thus, it is of interest to the general public that these risk assessments are as accurate as possible. READ MORE

 2. 2. Short-term postoperative discomfort in patients receiving flapless contra open implant surgery

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Alexander Aizenberg; Jesper Jansson; [2012]
  Keywords : Flapless surgery; Implant; Postoperative discomfort; Surgical template;

  Abstract : Sammanfattning Implantatinstallation utan lambåuppfällning borde kunna leda till minskade postoperativa besvär. För att utvärdera kortsiktiga subjektiva och objektiva tecken på postoperativa besvär hos patienter som genomgått implantatkirurgi utan lambå jämfört med konventionell teknik, genomfördes en pilotstudie i form av en prospektiv enkätstudie på två kliniker. READ MORE

 3. 3. AUTOSAR Communication Stack Implementation With FlexRay

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Jesper Jansson; Johan Elgered; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : The demand for a high level of fault-tolerance and high bandwidth communication has increased, as a result of a growing number of ECU’s (Electronic Control Unit) inside vehicles. FlexRay was developed to meet the continuously growing demands, offering a time-triggered functionality and a higher bandwidth than existing protocols. READ MORE