Essays about: "Jessica Fredlund"

Found 1 essay containing the words Jessica Fredlund.

  1. 1. Synthesis of Thermo Expandable Microspheres

    University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Author : Jessica Fredlund; [2011]
    Keywords : microspheres; expandable; filler; suspension polymerization;

    Abstract : Termiskt expanderbara mikrosfärer är ihåliga polymera partiklar i vilka en flyktig drivgas har kapslats in. När mikrosfärerna upphettas förgasas drivgasen, vilket ökar trycket i mikrosfärerna så att de expanderar och deras volym ökar avsevärt. READ MORE