Essays about: "Jessica Wallgren"

Found 1 essay containing the words Jessica Wallgren.

  1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
    Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

    Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE