Essays about: "Joakim Frid"

Found 1 essay containing the words Joakim Frid.

  1. 1. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Joakim Frid; [2019]
    Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; kvalitet; ISO 9001; anläggningsföretag; kanomodellen;

    Abstract : Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. READ MORE