Essays about: "Joakim Uddenfeldt"

Found 1 essay containing the words Joakim Uddenfeldt.

  1. 1. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

    University essay from KTH/Industriell marknadsföring

    Author : JOAKIM UDDENFELDT; [2014]
    Keywords : Omni-channel; online shopping; multi-channel; furniture shopping; omni-kanaler; online handel; multi-kanaler; möbel handel;

    Abstract : Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut och konsumentbeteende vid köp av möbler, hur sociala medier påverkar marknadsföringen och teknologiska innovationer inom möbelindustrin. READ MORE