Essays about: "Joanna Englund"

Found 1 essay containing the words Joanna Englund.

  1. 1. Planning of joint resources - a case study at Seldingerenheten at Linköping University Hospital

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Joanna Englund; Hanna Lösnitz; [2017]
    Keywords : logistik; vårdlogistik; planering; strategisk planering; taktisk planering; operativ planering; kapacitetsplanering; planering av gemensamma resurser;

    Abstract : I och med ett ökat vårdbehov i samhället ställs det utöver medicinska krav också krav på att svensk sjukvård ska öka effektiviteten i sina vårdprocesser. Denna studie utfördes på Seldingerenheten som tillhör den Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. READ MORE