Essays about: "Johan Brantberg"

Found 1 essay containing the words Johan Brantberg.

  1. 1. A Tour of the Past, Using Augmented Reality for a Story

    University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

    Author : Johan Brantberg; [2018]
    Keywords : Augmented Reality; Mixed Reality; Vuforia; limitations; user experience.; Technology and Engineering;

    Abstract : Augmented Reality (AR) är på uppgång och många företag lägger miljontals dollar i branschen. Både Google och Apple har nyligen släppt sina egna AR SDK’er som kommer att köras på miljontals enheter inom en snar framtid. AR är verkligen fascinerande och har sagts vara nästa miljard-industri. READ MORE