Essays about: "Johan Ekefäll"

Found 1 essay containing the words Johan Ekefäll.

  1. 1. Patogener och deras påverkan på honungsbin

    University essay from SLU/Dept. of Ecology

    Author : Johan Ekefäll; [2018]
    Keywords : honungsbin; pollinering; Varroa; amerikansk yngelröta; den lilla kupskalbaggen; patogener;

    Abstract : Bin har pollinerat blommor i miljontals år, och det finns idag över 20000 arter av bin världen över. Honungsbin omfattar sju av dessa arter som ingår i gruppen långtungade bin. Människan fick sin första smak av honung för flera tusen år sedan när de levde som jägare och samlare. READ MORE