Essays about: "Johan Rosengren"

Found 1 essay containing the words Johan Rosengren.

  1. 1. Industrial IoT Management Systemfor Tubes with Integrated Sensors

    University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Author : Anders Klasson; Johan Rosengren; [2018]
    Keywords : Autonomic Computing; Self-configuration; Software architectures; Sensors; Smart tubes; IoT; Autonomic Computing; Självkonfigurerande; Mjukvaruarkitektur; Sensorer; smarta rör; IoT;

    Abstract : Sandvik har utvecklat en teknik för att placera sensorer i rör. Denna teknik har stor marknadspotential och kan effektivisera många industriprocesser. Den färdiga tjänsten ska kunna strömma sensordata till molntjänster för analys och avläsning. READ MORE