Essays about: "Johan Sandgren"

Found 2 essays containing the words Johan Sandgren.

 1. 1. Nynäshamn Town Hall

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Johan Sandgren; [2019]
  Keywords : Nynäshamn; town hall;

  Abstract : Projektet har som ambition att skapa en modern stadshusbyggnad som möjliggör ökad samverkan mellan kommunen Nynäshamn och dess medborgare. Byggnaden är konstruerad av 30 bågar av betong som spänner upp de två byggnadsvolymerna. Byggnaden möter Stadshusplatsen i nordväst och Floravägen i sydöst. READ MORE

 2. 2. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Author : Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Keywords : statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Abstract : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. READ MORE