Essays about: "Johan Singharat Borner"

Found 2 essays containing the words Johan Singharat Borner.

 1. 1. Climate adaptation for coastal zones : benefits and tradeoffs in a southern Swedish case

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Johan Singharat Borner; [2020]
  Keywords : adaptation; climate change; coastal squeeze; sea level rise; flood; resilience; storm surge;

  Abstract : Climate change in coastal areas implies sea level rise and more frequent extreme weather events causing floods. Floods cause property damage and risk to people as the coastal zones many times are built and developed environments. Besides from this, the coastal zones have high ecological values connected to the coastal dynamics. READ MORE

 2. 2. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Singharat Borner; [2018]
  Keywords : dagvatten; infiltration; hållbar dagvattenhantering; hårdgjord; urbanisering; genomsläpplig; slitlager;

  Abstract : Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. READ MORE