Essays about: "Johanna Öwall"

Found 2 essays containing the words Johanna Öwall.

 1. 1. Introducing lean production process model for the horse business sector in Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Öwall; [2015]
  Keywords : lean production; standardisation; business model; comminucation; profitability; horse; horse business; workload; working conditions;

  Abstract : Methods of improving business operation and competiveness are essentially unknown and rarely described in the horse sector. However, many horse businesses struggle because of e.g. READ MORE

 2. 2. Förebyggande av sandkolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Öwall; [2013]
  Keywords : häst; sandkolik; utfodringstekniker; loppfrö; linfrö;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie har varit att gå igenom den litteratur som finns tillgänglig vad gäller förebyggande av sandkolik, för att skapa en sammanställd bild över hur sandkolik hos häst kan förebyggas genom användande av olika fodermedel och utfodringstekniker. Hästar som inte utfodras direkt på marken uppmuntras inte till födosök på marken i lika stor utsträckning som hästar som utfodras direkt på marken. READ MORE