Essays about: "Johanna Abrahamsson"

Found 3 essays containing the words Johanna Abrahamsson.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Keywords : mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Abstract : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. READ MORE

 2. 2. Pankreasspecifikt lipas (cPL) som diagnostiskt test vid akut pankreatit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Abrahamsson; [2022]
  Keywords : Pankreatit; cPL; pankreasspecifikt lipas; Vcheck cPL; hund;

  Abstract : Pankreatit hos hund kan vara svårdiagnostiserat på grund av en varierande klinisk bild och avsaknaden av ett enskilt test som med säkerhet kan ställa diagnosen. För att fastställa att en hund har pankreatit behöver hänsyn tas till anamnes, kliniska fynd, ultraljudsresultat och blodprovsresultat. READ MORE

 3. 3. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE