Essays about: "Johanna Kristina Lassvik"

Found 1 essay containing the words Johanna Kristina Lassvik.

  1. 1. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Johanna Kristina Lassvik; [2022]
    Keywords : grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

    Abstract : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. READ MORE