Essays about: "Johanna Lööv"

Found 1 essay containing the words Johanna Lööv.

  1. 1. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Author : Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
    Keywords : Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

    Abstract : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. READ MORE