Essays about: "Johanna Stolt"

Found 1 essay containing the words Johanna Stolt.

  1. 1. Utvärdering av stereotypt vandrande hos amurleopard (Panthera pardus orientalis) efter foderberikning, träning och serverat kött

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Johanna Stolt; [2012]
    Keywords : amurleopard; stereotypt vandrande; berikning; träning;

    Abstract : Amurleoparden är ett av världens mest hotade kattdjur och man uppskattar att det endast finns ett fåtal individer kvar i Amurdalen i södra Ryssland. Leoparderna hotas av tjuvjakt och konkurrens med människan om både bytesdjur och levnadsområde. READ MORE