Essays about: "Johannes Ljungman"

Found 1 essay containing the words Johannes Ljungman.

  1. 1. 3D-Printed Heat Exchanger

    University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

    Author : Johannes Ljungman; [2019]
    Keywords : Additive Manufacturing; Heat Transfer; Heat Exchanger; Computational Fluid Dynamics; Computer Aided Design; Technology and Engineering;

    Abstract : Additiv tillverkning, eller 3D-printing, är på grund av sina många fördelar en ständigt ökande tillverkningsmetod. Designfriheten, det reducerade materialspillet, förkortad tid från ritning till färdig produkt och förmågan att kunna printa rörliga delar gör 3D-printing intressant för många olika användningsområden. READ MORE