Essays about: "John Lind"

Found 3 essays containing the words John Lind.

 1. 1. Investigating catchwork water-meadows as a social-ecological conservation opportunity with focus on Jämtland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : John Lind; [2021]
  Keywords : Sustainable Development; Archaeology; Wetlands; Meadows; Jämtland; GIS;

  Abstract : Wetlands are crucial for respecting the planetary boundaries and reaching the United Nations Sustainable Development Goals, but wetland areas in Sweden has decreased significantly. The need for restoration, stronger protection, and land-sharing opportunities requires exploration of the subsistence practices involving wetlands in the past. READ MORE

 2. 2. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Abstract : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. READ MORE

 3. 3. Pansardivisionen i Lorraine, september 1944 : En fallstudie av möjligt amerikansk manöverkrigförig före 2003

  University essay from Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Author : Mats Hjorter; [2009]
  Keywords : Lorraine; Lind; Wood; maneuver warfare; mission-type orders; schwerpunkt; surfaces and gaps.; Lorraine; Lind; Wood; manöverkrigföring; uppdragstaktik; schwerpunkt; ytor och luckor.;

  Abstract : Operation Iraqi Freedom 2003 ses ofta som det första tydliga exemplet på amerikansk manöverkrigföring. Under Andra Världskriget hade den amerikanska 4. Pansardivisionen hade en chef i Generalmajor John S. Wood som studerat Liddell Hart, de Gaulle, Fuller och von Seeckt under mellankrigstiden. READ MORE