Essays about: "Jonas Samuelsson"

Found 4 essays containing the words Jonas Samuelsson.

 1. 1. Tjänsteutveckling i skogssektorn : en fallstudie av Södras ekonomiska rådgivning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Jonas Samuelsson; [2017]
  Keywords : ekonomi; generationsskifte; intervjuer; kommunikation; kvalitativ; relationer; relationsmarknadsföring; tjänstekvalitet; utvärdering; communication; economy; evaluation; generational; interview; relations; relationship marketing; service quality; qualitative;

  Abstract : Dagens tjänstesektor växer sig allt starkare vilket ställer krav på konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. För skogsnäringen innebär det ett större fokus på att erbjuda helhetslösningar till skogsägarna. En tjänst som har framtiden för sig är rådgivning inför generationsskiften då 1/3 av skogsägarna är över 65 år. READ MORE

 2. 2. Anomaly Detection in ConsoleLogs

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Jonas Samuelsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : The overall purpose of this project was to find anomalies inunstructured console logs. Logs were generated from system componentsin a contact center, specifically components in an email chain. Ananomaly is behaviour that can be described as abnormal. READ MORE

 3. 3. Skogsägarens syn på generell hänsyn och frivillig avsättning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Samuelsson; Elin Gynnerstedt; [2015]
  Keywords : ekonomi; naturvård; attityder; beteende; utbildning; economy; nature conservation; attitudes; behavior; education;

  Abstract : Lagändringen år 1993 i skogsvårdslagen medförde en annan syn på skogsbruket. Istället för enbart produktion jämställdes det målet med ett miljömål, vilket innebar att skogsägare fick ett större ansvar för att utföra naturvårdsåtgärder. READ MORE

 4. 4. Mångbruksplan inriktning vilt och viltvårdsanpassning av skogen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Samuelsson; [2011]
  Keywords : Mångbruksplan; Viltvård; Viltanpassad skötsel; Viltanpassning;

  Abstract : This multiple use forestry plan is made on the property Basunda which is located in the southern parts of the province Östergötland. The owners of the property today are Jonas and Ulrik Saanum, but it has been in the family since their grandfather bought it 1933. READ MORE