Essays about: "Jonas Sjögren"

Found 3 essays containing the words Jonas Sjögren.

 1. 1. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Keywords : sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. READ MORE

 2. 2. Ungdomar och deras utemiljö : en undersökning kring användande och utformning av offentliga platser anpassade för ungdomar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonas Sjögren; [2018]
  Keywords : offentliga rum; planering; ungdomar; utemiljö; gestaltning;

  Abstract : På grund av begränsningar i kunskap kring utformning av platser anpassade till ungdomar undersöks i detta arbete hur denna målgrupp i åldern 14-16 år använder offentliga platser. Nuvarande kunskapsläge undersöks genom en litteraturundersökning och kompletteras med en intervju med fem ungdomar för att få deras egen uppfattning. READ MORE

 3. 3. Consequences of a flood in Kristianstad, Sweden : a GIS-based analysis of impacts on important societal functions

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Jonas Sjögren; [2017]
  Keywords : important societal functions; Hammarslund Barrier Failure; flood consequences; flood risk analysis; physical geography; geography; Geographical Information Systems; Kristianstad; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : According to a recent report from the Swedish Civil Contingencies Agency, the city of Kristianstad is considered as one of the most vulnerable in Sweden regarding consequences of a flood. Being protected by a barrier system, a failure would most likely have serious impact on the city. READ MORE