Essays about: "Jonatan Ståtenhag"

Found 1 essay containing the words Jonatan Ståtenhag.

  1. 1. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

    University essay from SLU/Department of People and Society

    Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
    Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

    Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE