Essays about: "Jonna Nygren"

Found 1 essay containing the words Jonna Nygren.

  1. 1. Improvement strategy based on assessment data

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Author : Handan Kalkan; Jonna Nygren; [2013]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE