Essays about: "Jordgubbar"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word Jordgubbar.

 1. 1. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 2. 2. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2022]
  Keywords : Clubroot disease; plant parasitic nematodes; Lupinus angustifolius; Avena strigosa; Phacelia tanacetifolia; Lolium perenne; Solanum lycopersicum; Brassica napus;

  Abstract : Root pathogens and parasites are an increasing problem in agricultural and horticultural production. The soil borne pathogen Plasmodiophora brassicae is one of the major pathogens in oilseed rape production and the plant parasitic nematodes (PPNs), Pratylenchus penetrans and Meloidogyne hapla infest important crops such as carrot, potato and strawberry. READ MORE

 3. 3. Evaluation of bee-vectored Aureobasidium pullulans for biocontrol of grey mould in strawberry

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Matilda Jützeler; [2021]
  Keywords : Aureobasidium pullulans; biocontrol; Bombus terrestris; Botrytis cinerea; entomovectoring; fungal disease; strawberry;

  Abstract : The fungal pathogen Botrytis cinerea causes grey mould in strawberry (Fragaria x ananassa) inflicting great yield loss and significant economic loss. To date, spraying with chemical fungicides is the primary management practice to control this disease. READ MORE

 4. 4. Trichoderma spp. i substrat och kompost : ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellinor Tryggvesson; Elin Persson; [2021]
  Keywords : Fragaria x ananassa; Rubus idaeus; tunnelodling; växtskydd; rotpatogener; hållbarhet; torv; SMC; använd svampkompost; Agaricus bisporus; champinjon; tunnel cultivation; plant protection; root pathogens; sustainability; peat moss; spent mushroom compost; white button mushroom;

  Abstract : I Sverige ökar efterfrågan på bär, i synnerhet för hallon och jordgubbar, vilket ställer krav på en ökad produktion och skörd. Tunnelodling kan ge en effektivare produktion framför allt på grund av förlängd säsong. READ MORE

 5. 5. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Madeleine Nydahl; [2019]
  Keywords : pollinatörer; minskning; faktorer; grödor; avkastning; livsmiljöförlust; humlor; varroa destructor;

  Abstract : De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt. Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. READ MORE