Essays about: "Josefina Erlandsson"

Found 1 essay containing the words Josefina Erlandsson.

  1. 1. En studie i visuell kommunikation : applicerad på Linnés Orangeriträdgård

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Josefina Erlandsson; [2013]
    Keywords : Information; budskap ; format; koncept; layout; form; skyltar;

    Abstract : Detta är ett examensarbete som behandlar begreppet Visuell Kommunikation. Ämnet har begränsats genom att denna uppsats främst ta upp kommunikationsformen ur en landskapsarkitekts perspektiv. Examensarbetet är uppdelat i två delar; Del I är en litteraturstudie; Del II är en applikation. READ MORE