Essays about: "Josefine Palmgren"

Found 2 essays containing the words Josefine Palmgren.

 1. 1. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 2. 2. Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst : män som organiserar sig för jämställdhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2018]
  Keywords : män och jämställdhet; nya sociala rörelser; kulturellt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital;

  Abstract : Denna studie utforskar två lokalgrupper i den ideella rörelsen MÄN för jämställdhet. MÄN har vuxit snabbt i samband med #MeToo-kampanjen. READ MORE