Essays about: "Juan Alday Parejo"

Found 1 essay containing the words Juan Alday Parejo.

  1. 1. Ganymede's hydrogen corona and FUV albedo from HST/STIS images

    University essay from KTH/Rymd- och plasmafysik

    Author : Juan Alday Parejo; [2017]
    Keywords : ;

    Abstract : Ganymedes är största månen i vårt Solsystem, och är ett föremål för intensiv vetenskaplig forskning under senaste decenier. Sedan 1998, STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) instrumentet ombord rymdteleskopet Hubble (HST) har observerat Ganymedes i UV ljus med våglängder mellan 1150 Å och 1730 Å i fem olika omgångar. READ MORE