Advanced search

Found 1 essay matching the above criteria.

  1. 1. Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Juli Arvidsson; Emma Henriksson; [2018]
    Keywords : kanin; fysiologi; anatomi; gastrointestinala sjukdomar; fysisk aktivitet; inhysing;

    Abstract : Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. READ MORE