Essays about: "Julia Blom"

Found 1 essay containing the words Julia Blom.

  1. 1. Evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre patienter : En kvantitativ litteraturstudie

    University essay from Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Author : Danielle Andersson; Julia Blom; [2014]
    Keywords : pressure ulcer; prevention; nursing; elderly; trycksår; prevention; omvårdnad; äldre;

    Abstract : Bakgrund: Trycksår är ett stort problem inom vården. De uppstår lätt bland äldre patienter och medför lidande för dem. En av sjuksköterskans uppgifter är att identifiera patienternas behov av förebyggande omvårdnadsinsatser. READ MORE