Essays about: "Julia Halt"

Found 2 essays containing the words Julia Halt.

 1. 1. Concrete with low carbon dioxid emissions : Reduced amount of cement with husk ashes

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Elsa Johannessen; Julia Knutsson; [2021]
  Keywords : Concrete; Oat husk ash; Rice husk ash; Carbon dioxide emissions; Pozzolanic material; Environmental impact; Reduced amount of cement; Betong; Havreskalaska; Risskalaska; Koldioxidutsläpp; Puzzolana material; Miljöpåverkan; Reducerad cementmängd;

  Abstract : The world is facing a major climate threat where carbon dioxide emissions are in focus. At the same time, society requires new buildings and developed infrastructure. Concrete is one of the most common building materials and 30 billion tonnes are produced annually, which corresponds to about 6 percent of the world's carbon dioxide emissions. READ MORE

 2. 2. The relation between salivary suPAR and arthritis in the temporomandibular joint

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Author : Julia Lam; Sandip Vekariya; [2015]
  Keywords : soluble urokinase plasminogen activator receptor; biological markers; arthritis; temporomandibular joint disorders;

  Abstract : Syfte: Att utreda sambandet mellan den lösliga formen av urokinas-receptorn (suPAR) i saliv hos patienter med artrit i käkleden (A-TMJ) och friska kontroller, för att skapa en grund för vidare forskning av suPAR som prediktor för inflammationsgraden i käkleden hos patienter med A-TMJ.Material och metod: En fall-kontrollstudie utfördes med 6 kontroller (medelåldern 31±11år) och 5 patienter med A-TMJ (medelåldern 24±5år). READ MORE