Essays about: "Julia Wlosinska"

Found 1 essay containing the words Julia Wlosinska.

  1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Julia Wlosinska; [2019]
    Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

    Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE