Essays about: "Just in time"

Showing result 1 - 5 of 999 essays containing the words Just in time.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 2. 2. Machine Learning for Sparse Time-Series Classification - An Application in Smart Metering

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Carl Ridnert; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Smart Meters are measuring devices collecting labeled time series data of utility consumptions from sub-meters and are capable of automatically transmit-ting this between the customer and utility companies together with other companies that offer services such as monitoring of consumption and cleaning of data. The smart meters are in some cases experiencing communication errors. READ MORE

 3. 3. Single Ion Detection of Cerium in Y2SiO5 Microcrystals

  University essay from Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Vassily Kornienko; [2019]
  Keywords : cerium; YSO; rare-earths; quantum computing; microcrystals; Physics and Astronomy;

  Abstract : Quantum computing with single instances of rare earth-ions doped into inorganic crystals shows great promise as a scalable design in the field of quantum information. A detectable and controllable single readout ion is necessary for the scheme proposed in Lund to work. READ MORE

 4. 4. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  University essay from Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Author : Linnea Lindh; [2019]
  Keywords : Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Abstract : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE