Essays about: "Kåbo"

Found 2 essays containing the word Kåbo.

 1. 1. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Teresia Propst; [2017]
  Keywords : skissa; akvarell; platskännedom; landskapsegenskap; landskapsarkitektur; Kåbo;

  Abstract : Tidigt under landskapsarkitektutbildningen får du bekanta dig med något som kallas designprocess. Den har en stor roll för landskapsarkitektens gestaltningsarbete. För att kunna skapa god design krävs det något mer än att enbart fokusera på funktion, nämligen den estetiska aspekten. READ MORE

 2. 2. Vattendraget på Kåbo golfbana : en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Almqvist; Maria Carlevi; [2008]
  Keywords : Kåbo golfklubb; golfbanor; dammar; vattenkvalitet; kväve; fosfor; järn; vanadin; fungicider; miljödiplom;

  Abstract : This degree project studied surface waters on Kåbo Golf Course in Uppsala, Sweden, with the aim of determining the status of the water and how it is affected by the activities of the golf club, and to obtain suggestions of measures to create better conditions for the water environment on and around the golf course. The project forms part of the environmental protection work of Kåbo Golf Club, which is working towards achieving environmental certification from the Swedish Golf Association (SGF). READ MORE